TÜM PAYDAŞLARI ile TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU sağlık profesyonellerine yönelik bir platformdur.
Platforma üyelik otomatik olarak verilmemekte olup bilgilerin doğruluğu dernek tarafından teyit edilmektedir.


1. TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU tarafından alınan kişisel bilgiler, uygulamaya kullanıcı olarak tanımlamak için alınmakta olup, aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde ve belirtilen istisnalar dışında, herhangi başka bir uygulama ya da işlem için kullanılmayacak ve herhangi bir 3. şahıs ya da kurum ile paylaşılmayacaktır.

TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU, kişisel bilgi toplama ve kullanmaya dair uygulanabilir olan Türkiye’nin tüm veri koruma kanunlarına uyacaktır.

2. TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU'nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar, sosyal ağı kullananlar, yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Kullanıcıların, TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

3. Her kullanıcı, TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını; TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU üzerinde paylaştığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin, TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU tarafından her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU'nın hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Kullanıcı, TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, videoları, dosyaları ve veritabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU'nda sağlanan hizmetlerden, yayınlanan videolardan ve içeriklerden dolayı TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU'nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Uzmanlar tarafından sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren uzmanların sorumluluğundadır. TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU, içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

6. Kullanıcılar, TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU'nı kullanarak, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmazlar. Kullanıcıların TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU Kullanım Koşulları hükümlerine, tıbbi etik kurallara ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU'nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

7. Kullanıcılar, TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU dahilinde kendileri tarafından yazılan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU, kullanıcılar tarafından iletilen veya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu yorum, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

8. Kullanıcılar, TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca telif haklarını ihlal edecek ya da haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU'nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve saldırı niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

9. TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU içerik ve videoları ve kullanıcılar tarafından eklenen yorum ve bilgileri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

10. Üyelere izinleri ve talepleri doğrultusunda TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU'nda gerçekleştirilen aktiviteler ile ilgili ticari olmayan, bilgilendirme amaçlı e-mail/e-bülten/SMS/MMS gönderilebilmektedir. Üyeler üyelik formunu doldururken ve istedikleri her an e-mail/e-bülten/SMS/MMS bilgilendirme mesajlarını alıp almamak ile ilgili durumlarını güncelleyebilirler.

Üyeler bu bilgilendirmeler ile ilgili ayarları istedikleri her an 'Profilimi Düzenle' sayfasından yapabilecekleri gibi iletisim@infeksiyondunyasi.org mail adresi ve 0312 426 47 47 nolu telefon aracılığıyla da yapabilirler. Bilgilendirme mesajlarını almak istemeyen üyelerin daha sonraki süreçlerde yine bilgilendirme almak istediği durumlarda bilgilendirme mesajlarını aktif hale getirme hakkı saklı tutulmaktadır.

11. Üye, kendisine ait bilgilerin kullanılması, arşivlenmesi, toplanılması ve kendisine erişilmesi nedenleriyle, doğrudan ve dolaylı olarak maddi ve manevi bir zarara uğradığı konusunda herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan ve kabul eder.

12. TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU üzerinden, TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verilebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

13. TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU kullanıcı tarafından kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik Politikasına uygun şekilde kullanabilir; bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU, aynı zamanda, kullanıcının veya ziyaret edenin kimliğini, elektronik posta adresini, IP adresini, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgileri de kullanıcı ve iş ortakları ile yaptığı sözleşmeler kapsamında, istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

14. Kullanıcılar, TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, diğer kullanıcılar tarafından yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

15. TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu Site Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda, sitede ilan ederek değiştirebilir. Site Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanır.

16. TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU'nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU'nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın siteye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır. Bu ve bunun gibi durumlar, TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İNFEKSİYON DÜNYASI'nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

17. Kullanıcılar TÜM PAYDAŞLARI ile AŞI ve İMMÜNİZASYON PLATFORMU'na giriş yapmakla bu koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.