Bilimsel Kurul

F. Nur BARAN AKSAKAL

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Ekrem BAŞARA

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği

Mine DURUSU TANRIÖVER

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Selda HANÇERLİ TÖRÜN

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk İnfeksiyon Bilim Dalı

Emirhan NEMUTLU

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı

Anıl TAPISIZ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Meltem TAŞBAKAN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Seda TOPÇU

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı

Serhat ÜNAL

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Bilimsel Sekreterya


Semra AYDIN

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü, Aşı Teknolojisi Anabilim Dalı

Gamze VARAN

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü, Aşı Teknolojisi Anabilim Dalı

SosyalPlatform

CanlıKonferans

OnlineTV

SunuMerkezi